Acordul unui parinte la plecarea minorului in strainatate insotit de celalalt parinte

Acordul unui parinte la plecarea minorului in strainatate insotit de celalalt parinte

Acordul unui parinte la plecarea minorului in strainatate insotit de celalalt parinte

Primesc multe intrebari legate de necesitatea sau nu a unei imputerniciri notariale in cazul in care fie doar la interviu pentru viza turistica in ambasada SUA, fie chiar si in calatorie, unul din parintii unui minor nu-l poate insoti pe acesta. Va redau mai jos, pe „surse”, cadrul legal si pasii de urmat intr-o astfel de situatie:

Poliţia de frontieră permite ieşirea din România a copilului minor neînsoţit de ambii părinţi numai cu acordul celuilalt părinte, dacă minorul pleacă însoţit de unul dintre părinţi, sau cu acordul ambilor părinţi, dacă minorul părăseşte graniţele ţării alături de o terţă persoană fizică, majoră. Pentru cazul în care minorul are reprezentant legal, respectiv o persoană desemnată să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor, va fi necesar doar acordul acesteia.

Legea română prevede ca acordul părintelui, părinţilor sau, după caz, al reprezentantului legal, să fie dat în scris, prin act notarial autentic. Pentru obţinerea acestui act, persoana al cărei acord este necesar se va adresa unui birou notarial din România, dacă se află în ţară, sau Consulatului României din ţara de reşedinţă.

Acte necesare pentru declaratie

 • actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul în sensul plecării copilului lor minor în altă ţară, însoţit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terţă persoană majoră;
 • datele de identificare ale persoanei însoţitoare (părinte, bunic sau terţ);
 • certificatul de naştere al copilului minor.

Pret

Costul declaraţiei de acord a părintelui cu privire la părăsirea României de către copilul său minor, indiferent dacă este însoţit de celălalt părinte sau de un însoţitor major este 40 lei (+tva).

Model

Descărcaţi model declaraţie acord plecare minor.

Reglementare legala

Organele poliţiei de frontieră solicita această declaraţie celui care însoţeşte copilul minor, în baza art. 30 alin. 1, literele b) şi d) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Conform alin. b) al acestei legi, minorul titular al unui document de călătorie individual sau al unei cărţi de identitate care călătoreşte în străinătate împreuna cu unul dintre părinţi are permisiunea să treacă graniţa în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie notarială. Această declaraţie trebuie să conţină acordul celuilalt părinte ca minorul să efectueze călătoria respectivă în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia. Iar, conform alin. d) al aceleiaşi legi, minorul titular al unui document de călătorie individual sau al unei cărţi de identitate care călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică majoră poate să părăsească ţara în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor, ori a reprezentantului său legal, declaraţie care să conţină acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor în ţara sau ţările de destinaţie, în perioada în care urmează să se desfaşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv.

Condiţii specifice si alte acte necesare la frontiera

Poate ieşi din ţară minorul care are paşaport sau carte de identitate şi, după caz:

a) călătoreşte însoţit de ambii părinti;

b) călătoreşte cu un părinte, numai dacă acesta prezintă o declaraţie din partea celuilalt părinte, din care rezultă acordul său cu privire la efectuarea călătoriei, statul sau statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau face dovada decesului celuilalt părinte prin:

 • certificat de deces;
 • hotărâre judecătorească de declarare a morţii, ramasă definitivă;
 • comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare ale României în străinatate.

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat dispărut prin sentinţă judecătorească, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului când ambii părinţi se află în această situaţie şi devine obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

c) călătoreşte cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor prezintă hotărare judecătorească ramasă definitivă şi irevocabilă prin care minorul i-a fost incredinţat.

d) călătoreşte însoţit de o terţă persoană fizică majoră, numai dacă această persoană prezintă extrasul de cazier judiciar valabil şi o declaraţie a ambilor părinţi sau a părintelui căruia i-a fost incredintat minorul (prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care cuprinde:

 • acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective;
 • statul sau statele de destinaţie;
 • perioada în care urmează să aibă loc călătoria;
 • datele de identitate ale însoţitorului.

Declaratia şi certificatul de cazier judiciar se prezintă, în original, Poliţiei de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se iese din ţară.

Calitatea de însoţitor o poate avea şi o persoană din cadrul unei societăţii comerciale autorizate să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. În acest caz, se vor mai solicita la frontieră şi documente din care să rezulte calitatea acestei persoane.

De asemenea, poliştii de frontieră nu vor permite călătoria minorului, chiar dacă sunt respectate condiţiile menţionate mai sus, dacă însoţitorul:

1) este cetăţean străin şi nu face dovada că are dreptul să se reîntoarcă în Romania, deşi în declaraţia părinţilor sau a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce cu acelaşi însoţitor;

2) a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare, cu excepţia cazului când a fost reabilitat:

 • orice fel de omor, în afara celui din culpă;
 • terorism;
 • proxenetism, prostituţie şi infracţiuni privitoare la viaţa sexuală;
 • trafic de persoane şi alte infracţiuni conexe;
 • lipsire de libertate în mod ilegal;
 • sclavie;
 • trafic de migranţi;
 • trafic de ţesuturi sau organe umane;
 • cerşetorie;
 • trafic de droguri sau precursori etc.

3) este cetăţean străin şi părăseşte România ca urmare a unei decizii judecătoreşti de îndepărtare sau expulzare de pe teritoriul ţării, cu excepţia cazului când este vorba chiar de părintele minorului şi există acordul celuilalt părinte;

4) i-a fost limitat, lui, sau minorului, exerciţiul dreptului la libera circulaţie în străinătate pentru statul de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună;

5) nu este persoana căreia instanţa i-a incredinţat supravegherea minorului, atunci când faţă de acesta s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate, conform legii penale;

6) minorul refuză să iasă din ţară şi are 14 ani împliniţi.

Exceptii – situatii în care nu este necesara declaratia de acord

Poliţiştii de frontieră pot deroga de la prevederile legale şi pot permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi, fără a prezentă o declaraţie notarială de acord , în urmatoarele situaţii:

 • dacă însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical imposibil de realizat pe teritoriul României si fără de care viaţa copilului este pusa în mod grav în pericol. În acest sens însoţitorul trebuie să prezinte documente doveditoare emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada si statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal;
 • dacă însoţitorul face dovada că minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă exista acordul doar al unuia dintre părinti.

Condiţii de formă ale declaratiei

Declaraţia de acord a părintelui, părinţilor, sau după caz, a reprezentantului legal, trebuie să conţină următoarele informaţii:

 • acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor;
 • scopul deplasării;
 • statul sau statele de destinaţie;
 • ruta urmată pâna în ţara de destinaţie;
 • perioada în care urmează să se desfaşoare călătoria;
 • datele de identificare ale însoţitorului (părinte, terţ, reprezentant legal)
 • precizarea dacă minorul va rămâne în statul de destinaţie, caz în care trebuie menţionată persoana căreia îi va fi încredinţat, sau dacă se va reîntoarce împreună cu un însoţitor, ale cărui date de identitate trebuie indicate, dacă acesta este o altă persoană decât cea cu care părăseşte România.

Un exemplar al declaraţiei îl păstrează însoţitorul, iar al doilea exemplar va însoţi paşaportul minorului.

Astfel cum am preziat mai sus, în România, notarul public redactează şi autentifică declaraţia, iar, în strainătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Mai există şi posibilitatea ca declaraţia să fie dată în faţa autorităţilor străine, caz în care actul trebuie supralegalizat sau apostilat conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin O.G. nr. 66/1999.

Declaraţia şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare alte documente justificative prezentate se păstrează, în copie, de către Poliţia de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a ieşit din ţară.

sursa si extra detalii aici

Cum ai ajuns aici:

Articol din categoria: Generale

f64.ro
aaa

11 comentarii

 1. #1 Comentariu nou

  Buna ziua! De exemplu daca perioada mentionata este de pe 15 iun pana pe 2 iul, minorul poate pleca si pe 17 iun? Adica prin perioada se intelege fix de pe data mentionata sau poate pleca pe orice data care este inclusa in peroada?

 2. #2 Comentariu nou

  Buna ziua .Fata mea Ioana are o fetita Alison , nascuta in Anglia cu tat englez. Poate sa paraseasca Londra si sa vina in tara pe baza de pasaport al fetitei nu are nevoie de nici o declaratie de la sot englez. Sa paraseasca Romania si sa se intoarca la domiciliu in Anglia nu este sufient pasaportul fetitei , mai are nevoie si de declaratia de la celalat parinte. Asta este legislatia tarii . Este o mare nerusinare sa pretinzi asa ceva . Este o cheltuiala de bani si pierdere de timp si nu ajuta cu nimic cetateanul dimpotriva . Consider ca legea trebuie modificata ca este discriminatorie . Sotul ei fiind englez poate sa calatoresca fara declaratie dar ea nu poate. In Anglia este ok , dar in tara romaneasca ai numai bete in roate . Halal Parlament .

 3. Va rog adresati intrebarile legale direct la sursa: http://notariat-tineretului.net/contact

 4. #4 Comentariu nou

  Buna ziu! Mama este plecata in Italia si noi dorim sa ne ducem la ea insotit de tata . Cand a plecat nu a facut procura si acuma ea de acolo nu are cum sa trimita pentru ca este intr-o zona care nu poate sa faca. Trebuie sa se duca pana in Milano si nu are cum . Alta solutie sa mergem la ea nu exista ?

 5. #5 Comentariu nou

  Buna ziua,

  Mi-a fost refuzata imbarcarea pe un zbor Iasi-Bologna pentru ca nu aveam declaratia tatalui, cetatean italian pentru a ne intoarce acasa in Italia. Eu si copilul avem dubla cetatenie Italiana si Romana, tatal este italian si noi avem domiciliul in Italia, copilul este nascut in Italia si are si cetatenie romana in urma cereri mele. M-am prezentat la ghiseu cu documentele italiene si am cerut sa trec frontiera ca cetatean italian, punand in vedere ca in Italia pentru a emite un document e nevoie de accordul ambilor parinti si deja a avea un document cu care sa poti iesi din tara ai acordul ambilor parinti pentru a avea un document.
  Este o rusine! Am parinti de 70 de ani si veneam des in Romania, de multe ori abia puteam si fara sotul meu, sa le dau posibilitatea parintilor mei sa-si cunoasca nepotul, sa stea impreuna de cate ori e posibil. Dar ce lege e asta, ce rost are?? Inteleg pentru cine pleaca din tara si parintele ramane in romania, intelegeam daca nu ma primeau in romania, dar asa ce rost are???Functionari doganali imi tot vorbeau de protectia copilului? Dar eu plec cu copilul la casa lui, la tatal lui, este o lege atat de absurda in cazul nostru!!!Ca sa nu mai vorbim de costuri!! Biletele de avion care au fost pierdute, altele bilete de cumparat, declaratia la consulat, o zi de serviciu pierduta de tata pentru a sta la coada la consulat , eu aici fara sa ma pot intoarce la serviciu!

 6. #6 Comentariu nou

  Sunt in aceeasi situati e ca si Mira intrand in tara ieri m- au informat ca nu pot iesi decat cu procura tatalui.avem dubla cetatenie amandoua. In plus fetita e diabetica este in cura cu microinfuzor la Milano pt diabet dar imi tb documente medicale romanesti care sa ateste ca numai in strainatate poate fi ingrijita. Cine sa imi dea documente romanesti daca fata locuieste in italia si medicii ei sunt italieni? Sotul meu a contactat consulatul italian si i- au zis ca ei nu au ce sa faca.practic fata nu poate sa se intoarca la casa ei.ca cetatean italian nu mi se pare ca se respecta dreptul de libera circulatie.am sa expun problema cum imi va sta in putinta.este un exces de zel numai ca sa faca consulatele bani.Sunt de acord ca tb acordul celuilat parinte dar TREBUIE AVUT IN VEDERE DOMICILIUL COPILULUI!Daca eu vin in tara intr-o vizita la un cunoscut ( sa zicem ca nu am parinti sau rude) cum.pot impieduca ei intoarcerea copilului acasa? Si in Romania unde am sta ma rog? Absurd !!!!

 7. #7 Comentariu nou

  Daca fetita mea are 14 ani impliniti iar tatal nu a mai vazut de ea de la nasteree pot pleca cu ea in alta tara? Ps tatal e japonez si nu mai stiu nimic de el de12 ani

 8. #8 Comentariu nou

  Buna ziua. Nimeni nu mai posteaza informatii noi in legatura cu trecerea frontierei a minorului, in cazul in care parintii sunt divortati. Se specula in presa ca incepand cu 2016 vom putea calatori cu minorul in strainatate fara procura din partea celuilalt parinte, doar pe baza Sentintei de divort.E adevarat?

 9. #9 Comentariu nou

  Un mior de 16 ani căsătorit cu un major Cum iese din tara ???

 10. #10 Comentariu nou

  Deci cred ca au uitat de legea aia cu trecerea minorului la frontiera fara sa mai necesite adeverinta de la unul dintre parinti.pe ei ii intereseaza alegerile si care de unde sa mai fure niste bani .nu au ei probleme de genul asta.fostul meu si-a depus pt noul pasaport la Wiena au trecut deja 3 luni jum si inca nimic iar fara pasaport nu poate sa imi faca declaratia am stat 2 luni acasa am venit cu cel mic inapoi in Austria ca am sa ii fac vaccinul ,unde si avem toti domiciliu acum tr sa ma intorc iar dar nu se stie cat mai dureaza.m-am saturat sa tot umblu dupa o declaratie ori de cate ori vreau sa plec cu copiii .

 11. #11 Comentariu nou

  Buna ziua!! Am o problema…. Noi locuim in Germania. Baiatul meu are 17 ani si trebuie sa mearga in Romania ca trebuie sa schimbe buletinul. Poate fi insotit de fratele lui care are 20 de ani?? Trebuie cazier????? Putem sa facem in Romania procura???? Va multumesc!!!

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

f64.ro